Journal Index

Click on a flag!

 

 

 India

07.10.2006 -

 

 

 Pakistan

19.09.2006 - 07.10.2006

 

 

 China

14.09.2006 - 19.09.2006

 

 Kyrgyzstan

10.09.2006 - 14.09.2006

 

 

 Mongolia

01.08.2006 - 28.08.2006

 

 

 Russia

 27.07.2006 - 01.08.2006, 28.08.2006 - 01.09.2006

 

 

 Kazakhstan

20.07.2006 - 27.07.2006, 01.09.2006 - 10.09.2006

 

 

 Uzbekistan

15.07.2006 - 20.07.2006

 

 

 Turkmenistan

09.07.2006 - 15.07.2006

 

 

 Azerbaijan

05.07.2006 - 08.07.2006

 

 

 Georgia

30.06.2006 - 05.07.2006

 

 

 Turkey

 05.06.2006 - 30.06.2006

 

 

 Syria

 29.05.2006 - 05.06.2006

 

 

 Jordan

 08.05.2006 - 29.05.2006

 

 

 Egypt

 12.04.2006 - 08.05.2006

 

 

 Libya

 01.04.2006 - 12.04.2006

 

 

 Tunisia

 12.03.2006 - 31.03.2006

 

 

 Merzouga to Tangiers

 20.02.2006 - 06.03.2006

 

 

 Tan Tan Plagé to Merzouga

 14.02.2006 - 17.02.2006

 

 

 El Jadida to Tan Tan Plagé

 02.02.2006 - 12.02.2006

 

 

 Ceuta to El Jadida

 17.01.2006 - 31.01.2006

 

 

 Seville to Ceuta

 28.12.2005 - 17.01.2006

 

 

 December 2005

 12.10.2005 - 28.12.2005

 


All Material is ©2010 by Khim Rojas and Fernweh Adventures